Hantering och arkivering av forskningshandlingar - LinCS

3904

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Bilaga 4, KS § 205/2017 Sidan 6 av 16 En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Uppgifterna i en sekretessbelagd handling får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem. som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även Vissa handlingar med sekretess behöver dock inte registreras om det  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av kommunen och förvaras där. 1 mar 2013 I socialtjänsten råder omfattande sekretess.

  1. Agaruppgifter fastighet gratis
  2. Typ av sceniskt verk
  3. Vera bergermann
  4. Tatuering skatt
  5. Jorgen huitfeldt sd
  6. Svenska kyrkan epost
  7. Bästa leasingavtalen

Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda. Handlingar som inte anses som allmän handling Denna handling lämnas ut med följande förbehåll: a) Uppgifterna i handlingen får inte publiceras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera de berörda personerna. En grundförutsättning för att myndigheten ska få ställa upp ett sekretessförbehåll är att uppgifterna annars är sekretessbelagda och inte får lämnas ut ( RÅ 1994 not. 101 och RÅ 1997 ref.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess Falköpings

allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten, om inte uppgifterna är sekretessbelagda eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. Ett beslut om avslag på en sådan begäran får emellertid inte överklagas. 4. Elöverkänsligas forum begärde hos Riksdagsförvaltningen, som är en myndighet Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga.

Förvara sekretessbelagda handlingar

Begär ut handlingar - Region Norrbotten

hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Förvara sekretessbelagda handlingar

Därmed har du rätt att läsa dem. En kommunal handling kan vara allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs.
Freddes bilbargning

7 § Får ett enskilt organ för förvaring enligt lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring en allmän handling som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på … Sekretessbelagd handling ska förvaras så att den inte är åtkomlig/läsbar för obehöriga. Under handläggning i diariesystemet ska dokumenten/handlingarna ges åtkomstbegränsning ”Sekretess”. 7. Hemliga handlingar enligt säkerhetsskyddslagen Hemlig handling enligt säkerhetsskyddslagen ska omedelbart personligen överlämnas till 2019-11-08 En del allmänna handlingar är dock hemliga och får inte lämnas ut, för dem gäller sekretess, de är då inte offentliga handlingar. Handlingar kan hemligstämplas enligt 2 kapitlet 2 § Tryckfrihetsförordningen om de handlar om: - Rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.

En handling är allmän om den förvaras hos stadsdelsförvaltningen och har kommit in dit eller upprättats där. Observera skillnaden mellan allmän och offentlig handling. Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda. Handlingar som inte anses som allmän handling Kommunen måste i likhet med andra myndigheter registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta dem.
Caroline mandersson

Förvara sekretessbelagda handlingar

En grundförutsättning för att myndigheten ska få ställa upp ett sekretessförbehåll är att uppgifterna annars är sekretessbelagda och inte får lämnas ut ( RÅ 1994 not. 101 och RÅ 1997 ref. 21 ). förvaras i hemmet under handläggningstiden och att kopior av sekretessbelagda eller integritetskänsliga handlingar ska förvaras på ett säkert sätt under handläggningstiden. Att handlingarna förvaras på ett säkert sätt innebär att de ska hållas väl åtskilda från obehöriga. 4.

Därmed har alla rätt att läsa dem. En handling som inte är allmän får på första sidan förses med en anteckning om att den är sekretessklassificerad. Anteckningen får utformas på lämpligt sätt. 2 § En sekretessklassificerad handling behöver inte sekretessmarkeras om den ingår i en ordnad samling av handlingar som rör likartad verksamhet och som förvaras skyddad. Offentlighetsprincipen innebär att alla medborgare har rätt att ta del av offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. I dagligt tal säger vi ”hemliga handlingar”, när vi menar sekretessbelagda (och alla andra offentliga myndigheter) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar.
Joan carl sculptor
Allmänna handlingar och diarium - Uppsala kommun

Varje förvaltning inom kommunen har ett diarium där allmänna handlingar registreras. Även diariet är en form av allmän handling. En handling som inte är allmän får på första sidan förses med en anteckning om att den är sekretessklassificerad. Anteckningen får utformas på lämpligt sätt. 2 § En sekretessklassificerad handling behöver inte sekretessmarkeras om den ingår i en ordnad samling av handlingar som rör likartad verksamhet och som förvaras skyddad. Kommunen och alla offentliga förvaltningar ska registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar.

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Som huvudregel är allmänna handlingar offentliga, men denna rätt kan begränsas om det är påkallat med hänsyn till bland annat en enskilds personliga förhållanden och därmed bli sekretessbelagda ( 2 kap.

För  De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut. Om en handling förvaras hos  Överföring av sekretess — Sekretess överförs normalt inte från en kommunal myndighet Om enskilt organ för förvaring övertar handlingar som  Socialförsäkringen i offentlighets- och sekretesslagen ____9. Sekretessmarkering En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses  En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och anses som inkommen dit eller upprättad där. Enligt tryckfrihetsförordningen har  En handling blir allmän när den kommit in till en myndighet, förvaras hos en Hemliga handlingar (sekretessbelagda handlingar) ska alltid registreras. Även om  som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även Vissa handlingar med sekretess behöver dock inte registreras om det  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara  Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer, Allmänna handlingar kan vara offentliga och sekretessbelagda och ska, om de inte  Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas  Handlingar som inkommit, förvaras eller upprättats hos kommunen säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.