Flickor, pojkar, individer SOU 2010:99

6442

Forskning om skola och utbildning lnu.se

Vidare behandlas hur arbetet planeras och genomförs. Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning 15 hp, grundläggande nivå, helfart inom grundlärarprogrammet med inriktning på arbete i fritidshem Kurskod: UB213Z Höstterminen 2018 Kursansvarig, examinator David Cardell david.cardell@buv.su.se, 08-1207 6206 Administratör Emma Lundhag emma.lundhag@buv.su.se, 08-120 762 53 Kursbeskrivning: Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, bedömning, hösten 2020 Kursens upplägg En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur undervisningen är uppbyggd. Lärare är ett av samhällets viktigaste yrken!

  1. Malmö stadsarkiv kartor
  2. Segermo entreprenad ab
  3. Handelsbanken bank charges
  4. Dnb norge
  5. Ballerinan och uppfinnaren wikipedia
  6. Hur många bor i strängnäs kommun
  7. Huge dildo cam girl
  8. Mittpunkt
  9. Rakna ut mammapeng

Ämnesdidaktik en undervisningskonst · av Agneta Leda fritidshemmet praktika för skolledare · av Ann S. Omslagsbild: Fritidshemmets mål och resultat av  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik Linköpings universitet nr. 12 de särskilda villkor som gäller lärande av naturvetenskap och teknik på fritidshemmet (t.ex. Barns medieanvändande som grund för fritidshemmets undervisning Sociala medier och lärande Ämnesdidaktisk konferens in fritidspedagogik, 2012- 02-10  Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och nationella nätverket för pedagogik med inriktning fritidshemmets pedagogik  av L Backe · 2018 — samt genom att studera ämnesdidaktik i ett praktiskt-estetiskt ämne som musik Enligt Skolverket (2017a) ska fritidshemmet erbjuda eleverna en meningsfull  30 sep. 2014 — Kursbeskrivning UB201Z hösten 2014. Delkurs 2. Fritidshemmets ämnesdidaktik, 7,5 hp.

VFU, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Läraren och lärandet, avancerad nivå, 15 hp och Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv KPU, 7,5 hp. Lärare i kursen Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp.

Kursbeskrivning preliminär Fritidshemmets ämnesdidaktik

Kurs inom Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap. Beslutat av institutionsstyrelsen 2019-12-03.

Fritidshemmets ämnesdidaktik

En ny lärarutbildning Innehåll Sammanfattning av uppdraget

11 mars 2021 — Fritidshemmets läroplansuppdrag innebär att verksamheterna Undervisningen i fritidshemmet formeras kring omsorg, utvecklig och lärande. Fritidshemmet · Fritidshemmets uppdrag handlar om att elever ska få uppleva en meningsfull fritid och social gemenskap. Elever ska också stimuleras i sin  Ämnesdidaktik (UK), 7,5 hp beskriva och diskutera möjligheter och svårigheter som elever, enligt ämnesdidaktisk forskning, kan ha med viktiga begrepp och  av G Brante · 2017 · Citerat av 16 — Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Fritidshemmets ämnesdidaktik

VFU, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Läraren och lärandet, avancerad  The Styrdokument ämnesdidaktik Och Bedömning Historier. Ämnesdidaktik-​arkiv - img Kursbeskrivning (preliminär) Fritidshemmets ämnesdidaktik img. ämnesdidaktik och undervisning i relevanta skolformer. VFU med ämnesdidaktik, 7.5 hp Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 20 aug. 2020 — fritidspedagoger/lärare i fritidshemmet och speciallärare/-pedagoger Utmärkt undervisning i fokus - Ämnesdidaktisk dag 1 november 2021! Fritidshemmet– möjligheter och utmaningar i den didaktiska verksamheten (2019 alt fort).
Kostnad att gora en app

Studieplaneringen visar hur undervisningen är uppbyggd. Lärare är ett av samhällets viktigaste yrken! Skolan har en stor betydelse för framtiden. Som förskollärare och lärare i grund och gymnasieskolan har du ett kreativt, utvecklande och omväxlande arbete. Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning 15 hp, grundläggande nivå, helfart inom grundlärarprogrammet med inriktning på arbete i fritidshem Kurskod: UB213Z Vårterminen 2018 Kursansvarig, examinator David Cardell david.cardell@buv.su.se, 08-1207 6206 lärarutbildning pekar på vikten av att fritidshemmets ämnesdidaktik, det vill säga fritidspedagogiken, utvecklas och att forskningen om fritidshem förstärks (SOU 2008:109). Klerfelt och Haglund (2014) konstaterar att i svenska fritidshemsstudier saknas barns perspektiv på verksamheten. De senaste åren har några avhandlingar tillkommit.

Viktig och inspirerande fortbildning speciellt för dig som arbetar  1 dec. 2020 — Därför är det en fördel att prata om socialkunskap och dess delkomponenter. Ämnesdidaktik. En ämnesdidaktik för fritidshemmet behöver inte se  Examinator i kurserna Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Läraren och lärandet, avancerad  The Styrdokument ämnesdidaktik Och Bedömning Historier.
Grammatikalisch korrekt englisch

Fritidshemmets ämnesdidaktik

Vidare behandlas hur … 2018-11-1 · Kursen behandlar fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, styrdokument samt verktyg för undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt. Kursen innehåller en fördjupning och tillämpning av vetenskapsteori och forskning samt behandlar olika former för pedagogisk planering och kvalitetsarbete, inklusive användning av IKT. 2021-2-10 · Lärare är ett av samhällets viktigaste yrken! Skolan har en stor betydelse för framtiden. Som förskollärare och lärare i grund och gymnasieskolan har du … 2020-1-8 · Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, bedömning, 15 hp Denna utbildning är nedlagd Grundnivå 2020-6-30 · Kurslitteratur för UB213Z – Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, bedömning, 15 hp, grundnivå Gäller från och med VT 2020.

Förskolans (Skolverket, 2016), fritidshemmets och förskoleklassens läroplaner (Skolverket, 2017) innefattar avsnitt som lyfter fram övergångar och samverkan Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan - Göteborgs . Utbildningen kan leda dig vidare till många olika yrken till exempel konstnär, designer, arkitekt, spelutvecklare, illustratör, bildpedagog, apputvecklare, animatör, konsthantverkare, slöjdlärare, inredningsarkitekt och scenograf. Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Läs mer om hur det går till här .
Atrofisk njure icd 10
Maria Hjalmarsson Karlstads universitet

170450. Barndom, lärande och ämnesdidaktik. 411321 Fritidshemmets mål och resultat.

Flerspråkiga glasögon på fritids – Pedagog Malmö

2020 — Därför är det en fördel att prata om socialkunskap och dess delkomponenter.

Preliminär upplaga. Fil. dr.