Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska - PDF

705

Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och

Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Prehospital akutsjukvård (creator_code:org_t) Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten Gäller från: vecka 19, 2020 Behörighet: Sjuksköterskeexamen samt av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet (2). Teamet är intressant då det kan ses som ett sätt att bryta gamla hierarkier och ålderdomliga arbetsformer som funnits länge inom hälso- och sjukvården samt att det Du som vill jobba inom hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken. Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är utbildad ser ansökningsförfarandet lite olika ut. sköterskeförening, SSF, utarbetat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

  1. Agropro llc
  2. Grundare adidas puma
  3. Audiolog uppsala

komplement till Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för leg. Sjuksköterska (​2005) och ger uttryck för den kompetens som. SNSF anser att en sjuksköterska  http://www.skolskoterskor.se/wp/wp-content/uploads/2013/02/​Kompetensbeskrivning-legitimerad-sjuksköterska-med-speci.pdf Visa mindre. Ansök  Uppdraget innebär dokumentation i nätbaserad skolhälsovårdsjournal, PMO. KVALIFIKATIONER Du är legitimerad sjuksköterska med specialist utbildning  Socialstyrelsen: free download. Ebooks library.

Detta är en Kompetensbeskrivning.

Socialstyrelsen Legitimation Sjuksköterska

On-line Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen; Statens folkhälsoinstitut · coll. riksFöreningen för AMBULANSSJUKsköterskor och svensk Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart  Sjuksköterska utbildad inom EU eller EES - Legitimation; Vem får ta blodprov? Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 2005  Specialistsjuksköterskan med inriktning hjärtsjukvård vårdar patienter med olika hjärtsjukdomar.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021 socialstyrelsen

Nu släpps uppdaterade kraven på sjuksköterskors kompetens

Namngiven sjuksköterska som utsetts att ha ett särskilt sammanhållande. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell Grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och sjukvård vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021 socialstyrelsen

Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer. 2 Artikelnr 2005-105-1 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021.
Postnord mypack home small

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom hematologisk vård har samma struktur som Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Syftet med kompetensbeskrivningen är att: •bidra till att ge patienter med hematologisk sjukdom en god Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be- slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska.

Den tidigare kompetensbeskrivningen som Socialstyrelsen gav ut 2005  2 juni 2020 — Senaste lydelse: Gäller från och med 2021-01-01 2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om Grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och sjukvård vilken omfattar 120  17 dec. 2015 — Den senaste versionen av kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska togs fram av Socialstyrelsen 2005 och har använts av såväl  för 7 dagar sedan — Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska  Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 8 feb. 2019 — Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska rekommendationer Socialstyrelsen gjorde avseende den legitimerade sjuksköterskans  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 2005 www.sos.se - (under publicerat) 2005 : sid.
Högsta domstolen rättsfall

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021 socialstyrelsen

komplement till Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för leg. Sjuksköterska (​2005) och ger uttryck för den kompetens som. SNSF anser att en sjuksköterska  http://www.skolskoterskor.se/wp/wp-content/uploads/2013/02/​Kompetensbeskrivning-legitimerad-sjuksköterska-med-speci.pdf Visa mindre. Ansök  Uppdraget innebär dokumentation i nätbaserad skolhälsovårdsjournal, PMO. KVALIFIKATIONER Du är legitimerad sjuksköterska med specialist utbildning  Socialstyrelsen: free download. Ebooks library.

Svensk sjuksköterskeförening har därför samlat sektioner som så önskade för att stödja dem i arbetet med att ta fram kompetensbeskrivningar. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) Legitimerade sjuksköterskor ska jobba utifrån de gällande lagarna inom hälso- och sjukvården.
Historien om pi
Vad krävs för att få förskriva hjälpmedel? - Sveriges

Specialistkompetens Om du är läkare, tandläkare eller sjuksköterska kan du ansöka om att få din specialistkompetens erkänd. Hygiensjuksköterskesektionen inom SFVH har i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening tagit fram dokumentet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien. Dokumentet finns på Hygiensjuksköterskesektionens sida (klicka på Sektioner i listen ovan) och via denna länk ( klicka här ). Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska säger följande i ämnet: Sjuksköterskan ska ha förmåga at Fortlöpande utbildning behövs för att sjuksköterskor ska ha möjlighet att bemästra de eventuella utmaningar som kan uppstå, men även för att de ska känna sig trygga i vården av 2.3.1 Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen.

Nu släpps uppdaterade kraven på sjuksköterskors kompetens

Kompetensbeskrivning DSK. Socialstyrelsen . (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Allmänna råd från Socialstyrelsen.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 8 feb. 2019 — Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska rekommendationer Socialstyrelsen gjorde avseende den legitimerade sjuksköterskans  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 2005 www.sos.se - (under publicerat) 2005 : sid. 17 : Socialstyrelsen Nationella kvalitetsindikatorer  Rf AnIva är en professionsförening för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom anestesi och intensivvård samt närliggande områden. Föreningen bildades​  Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DSK. Socialstyrelsen . (2005).